„Доверие“ продължава да няма контрол над придобитата банка в Молдова

Холдингът излиза на консолидирана печалба от 3,73 млн. лв. за деветмесечието на 2019 г., спрямо загуба от 1,06 млн. лв. за същия период на миналата година

„Доверие“ продължава да няма контрол над придобитата банка в Молдова
(DUH / DOVUHL) (SFA / SFARM)
Коментари